Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték - 2021 augusztus

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője
A ShoppingOázis „Kommentelj és nyerj” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Heaven and Earth Kft.  (8000. Székesfehérvár, Budai u. 14. Fsz. 1. Adószám: 27872743-2-07 ) a továbbiakban a: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: "Adatkezelő", „Lebonyolító”) végzi.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.
· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá 
· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják. 
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
3. A Játékban egy poszt jelenik meg a ShoppingOázis Facebook oldalán (https://www.facebook.com/shoppingoazis/) továbbiakban „Facebook oldalán”.
A játék teljes időtartama augusztus 2 10.00-tól augusztus 8. 17.00 -ig tart (GMT+1 időzóna szerint) tart. 
4. A Játék menete
A játék során a Játékosnak 2 feltételt kell teljesítenie, hogy részt vehessen a sorsoláson: 
1) Komment formájában meg kell jelölnie azt a www.shoppingoazis.hu oldalán található terméket, melyek szívesen megnyerne. 
2) A játékot hirdető bejegyzés alatt hozzászólás formájában be kell hívnia egy ismerősét. 
A sorsolás során véletlenszerűen kiválasztunk egy játékost, aki a nyereményre jogosult lesz.

A nyertes az alábbi nyereményre lesz jogosult: 
A kommentbenk iválasztott termék.
Sorsolás időpontja: 
2021. augusztus 9. 10:00 GMT+1 időzóna szerint)
A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
A nyeremény készpénzre nem váltható.
5. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja alatt 3 napon belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül kommentben és privát üzenetben. A Lebonyolító tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment/Üzenet kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 5 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és új nyertes választása lesz esedékes. 
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 
7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. 
8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2021. 08. 02.

ShoppingOázis